Vennskapets makt

DEN VENNLIGE VIKINGEN
VENNSKAPETS MAKT I NORGE OG PÅ ISLAND 900?1300
Jón Viðar Sigurðsson, Pax, 2010, kr 299.
LEST AV ANNE IDA RØKENESS

Sosiale nettverk var viktigere for vikinger enn slektskap

Til ulike tider har vennskap blitt tillagt ulik betydning; fra sentimentale bånd til nyttevennskap i form av nettverksbygging, der klare gjensidige forpliktelser bare unntaksvis har noe med følelser å gjøre.

I vikingtida avgjorde ætten hvilket sjikt av det lagdelte samfunnet man tilhørte, og den var viktig for overføring av eiendom. Men Sigurðsson argumenterer for at vennskap på denne tida var det viktigste sosiale båndet. Et helt kapittel er tilegnet tilfeller der slektskap, til forskjell fra vennskap, var en ulempe. Gjensidige lojalitetsbånd utenfor ætten ga vern og politisk støtte. Høvdingene bygget opp nettverk gjennom å gi gaver, holde gjestebud og ved å gi politisk beskyttelse.

Vennskap i form av allianser og lydighet var også viktig for kongen. Også han var raus med gaver og gjestebud for å oppnå vennskap. Rause var også geistlige, som manøvrerte politisk gjennom vennskap, både utenfor og innenfor kirkens institusjoner, og vennskapsbegrepet knyttes også til forholdet til Gud.

Forfatteren klarer gjennom sin enkle og jordnære fortellerstil å gjøre et svært interessant, men også meget komplisert materiale tilgjengelig for mange. Det er mye informasjon på forholdsvis liten plass, men selv om det er en fordel å ha en viss basiskunnskap om norrøn middelalder og kildene vi har om denne tida, vil jeg tro at de fleste vil kunne ha glede av boka.

Lengre og kortere sitater fra kildene krydrer teksten. Det siste lyder: “Den er en sann venn som hjelper når verden svikter deg”. Kanskje er det lærdom å finne i boka, også ut over den rent faglige?