Lang utmattelseskamp

DEN AMERIKANSKE BORGERKRIGEN
KRIGEN MELLOM BRØDRE 1861-1865
Ole O. Moen, Forlaget Historie og Kultur, 2010, kr 348.
LEST AV MAGNUS HÅKENSTAD

Vellykket oversiktsverk om den første moderne krig

Ole O. Moens utmerkede oversiktsverk belyser grundig den amerikanske borgerkrigens (1861-65) årsaker og ettervirkninger, og spesielt slaveriets sentrale rolle i konflikten.

Moen framstiller krigen først og fremst som en kollisjon mellom to uforenlige samfunnssystemer; industriborgerskapet i nord og land aristokratiet i sør. Men borgerkrigens persongalleri, med sin overflod av eksentriske personligheter, navn og skjeggfrisyrer, hadde også stor innvirkning, og blir levende skildret.

Moen redegjør for stridens forløp, dens politiske konsekvenser og de enorme sosiale og økonomiske ringvirkningene. Krigen ble ikke det korte, heroiske oppgjøret de fleste på begge sider forventet, men en lang utmattelseskamp som pekte fram mot det 20. århundres industrialiserte folkekriger.

Det eneste som savnes, er flere og bedre kart. Dette ville gjort det lettere å følge handlingen, som domineres av diverse hæravdelingers bevegelser i en for de fleste nordmenn nokså fremmed geografi. Men alt i alt er dette en vellykket og betimelig bok om et viktig og spennende tema, som er grundig uten å bli for detaljert og tilgjengelig uten å bli for lettvint.