Havets “skyttergravskrig”

SLAGET OM NORDSJØEN
31. MAI-1. JUNI 1916
Geir Hasle, Vega Forlag, 2011, kr 399.
LEST AV KRISTOFFER BJØRKLUND

Klart og godt fortalt om tidenes sjøslag.

Når det gjelder sjøslag, er det for mange admiral Nelsons seier ved Trafalgar i 1805 som har den fremste plassen i erindringen. Men de fleste vet nok ikke at historiens største sjøslag fant sted rett utenfor Norges sørlandskyst: Jyllandsslaget.

30. mai 1916 satte Tysklands marine kursen mot Skagerrak. Det var en formidabel flåte på 100 skip, men britene kom dem i møte med sin Grand Fleet på intet mindre enn 150 skip. Slaget varte i et halvt døgn. Det endte med betydelige tap for begge sider: Britene mistet 14 skip og 6784 mann. Tyskerne mistet 11 skip og 3039 mann.

I likhet med skyttergravskrigen på vestfronten hadde Jyllandsslaget altså ingen klar vinner. Styrkeforholdet til sjøs forble som før. Slaget satte imidlertid punktum for en æra innen sjøkrigens historie: Det var det siste sjøslaget hvor kampen foregikk mellom to parter som fyrte løs på hverandre innenfor hverandres synsfelt, som i slaget ved Trafalgar.

Boka Slaget om Nordsjøen er godt skrevet. Gjennom en klar og enkel fortellerstil har forfatteren tilgjengeliggjort detaljene i et teknisk avansert sjøslag. Det er lett å følge kampens utvikling, og analysen av resultatet holder et edruelig og nøkternt nivå. Sitater fra både menigmann og admiraler gir en levende framstilling. I tillegg har boka et overraskende godt bildegalleri, liste over skip, skipstyper etc., noe som vitner om et omfattende og nøyaktig arbeid.